Sztuka starożytna

Sztuka starożytna Image

Sztuka starożytna

Od początku istnienia ludzkości, człowiekowi towarzyszy sztuka. Kiedy pierwsi ludzie zaspokoili podstawowe potrzeby zainteresowali się czymś więcej.

Era prehistoryczna

Ludzie żyjący w czasach paleolitycznych byli zbieraczami. Ich życie było trudne, mimo to wykazywali już pierwsze oznaki twórczego myślenia.

Okres mezolitu, w którym obrazy bawołów i jeleni przeniosły się z jaskiń na kamienie. Malowidła stały się bardziej symboliczne i abstrakcyjne.

Neolit przyniósł ułatwienie w postaci rolnictwa i udomowieniu zwierząt, co pozwoliło ludziom skupić się na tworzeniu sztuki.

Starożytne cywilizacje

Mezopotamia

Sumerowie dali nam zigguraty, świątynie i wiele figurek bóstw. Akadyjczycy wprowadzili stele z wyrytymi reliefami. Babilończycy wykorzystali stele do spisania pierwszego na świecie kodeksu. Asyryjczycy zainteresowani byli architekturą i rzeźbą – zarówno reliefami jak i posągami. W końcu Persowie podbili cały teren i przejęli sztukę wszystkich plemion.

Egipt

Sztuka w starożytnym Egipcie była sztuką dla zmarłych. Egipcjanie wybudowali grobowce, piramidy, mastaby, Sfinksa i świątynie. Dekorowali wnętrza budowli w kolorowe malowidła bogów i życia pozagrobowego. Występowała tutaj jedność pisma i obrazu. Hieroglify były niejako wpisane w malowidła. Kanon w sztuce był niezmienną zasadą tworzenia dzieł. Artyści w Egipcie byli rzemieślnikami i zajmowali niską pozycję społeczną.

Grecja

Grecy wznieśli sztukę antyczną na prawdziwe wyżyny. Wprowadzili ludzi w świat nauk humanistycznych, co miało odbicie w sztuce – ceramice, architekturze i rzeźbie. Rzemieślnicy i rzeźbiarze zaczęli być poważanymi członkami społeczeństwa. W Grecji powstała zasada „złotego środka”, ponieważ piękno utożsamiali z harmonią, ładem i regularnością. O pięknie sztuki greckiej stanowią doskonale wyważone, idealnie wyliczone proporcje.

Rzym

Rzymianie czerpali ze sztuki greckiej pełnymi garściami, jednakże udało im się wytworzyć swój własny styl. Sztuka gloryfikowała i umacniała władzę, służyła religii oraz zaspokajała potrzeby obywateli. Architektura była monumentalna (świątynie, bazyliki, amfiteatry, cyrki, łaźnie, pomniki). Rzeźby i reliefy przedstawiały bogów i boginie. Rzeźbę rzymską cechuje dalece posunięty realizm. Domy możnych były zdobione wspaniałymi freskami.

Author | victoria Comments | Możliwość komentowania Sztuka starożytna została wyłączona Date | maj 27, 2018

categories & tags

lovebond-lite