Przed naszą erą

Przed naszą erą Image

Przed naszą erą

Wraz z nastaniem XXI wieku książka wkroczyła w nową erę. Warto jednak prześledzić historię książki począwszy o

d glinianych tabliczek a skończywszy na przenośnych urządzeniach do czytania e-booków.

Symbole na tabliczkach (3500 p.n.e.)

Sumeryjczycy, zamieszkujący Mezopotamię około 3500 lat p.n.e., podjęli pierwsze próby przeniesienia symboli na łatwe do przenoszenia tabliczki. Stworzyli skomplikowany system pisma piktograficznego, które służyło do zapisywania przepływu towarów – bydła, żywności i innych dóbr. Szybko jednak zorientowano się, iż znaki – in

ne dla każdego wyrazu – są skomplikowane do zapamiętania, dlatego pismo piktograficzne zostało uproszczone

do łatwiejszej formy – pisma klinowego. Ten zapis jest najstarszym istniejącym na świecie pismem. Język Sumerów był bardzo trudny zarówno w zapisie jak i odczytywaniu i nawet skrybowie mieli problem z jego interpretacją.

Zwoje papirusu (2400 p.n.e.)

Czytanie i pisanie było istotną umiejętnością w Starożytnym Egipcie, jednak mogli się jej nauczyć tylko ważni i wpływowi ludzie. Kapłani i skrybowie zajmowali wysoką pozycje wśród społeczeństwa. Najstarsze zachowane zwoje papirusowe datuje się na 2400 lat p.n.e. Papirus to bardzo gruby materiał przypominający gruby papier. Tworzono go z rośliny zwanej papirus, która rośnie nad brzegami Nilu. Liście rośliny były układane jedne na drugich, ściskane, sklejane i suszone. Po wyschnięciu, kiedy papirus stwardniał, można było na nim pisać. „Strony” papirusu mogły być zwijane i klejone w długie zwoje

. Skrybowie zapisywali dane dotyczące handlu, potyczek wojennych, panujących faraonów i ceremonii religijnych. Egipcjanie wierzyli, iż pismo było darem od bogów.

Stworzenie ujednoliconego systemu pisma (600 p.n.e.)

Grecy byli pierwszymi Europejczykami, którzy po

siedli umiejętność pisania za pomocą alfabetu. Z Grecji alfabet rozprzestrzenił się na całą Europę. Jednakże trzeba wiedzieć, iż Grecy przejęli pewne cechy pisma od Fenicjan, chociażby kształt liter. Na początku pisano od prawej do lewej, tak jak to robili Fenicjanie, lecz w ostateczności zmieniono kierunek na odwrotny. W całym kręgu Morza Śródziemnomorskiego rozwinął się system pisma od lewej do prawej używany do czasów obecnych. Zanim zdecydowano o ujednoliceniu zapisu, każda z kultur preferowała inny system – z prawe do lewej, z góry na dół lub z dołu na górę.

Pergamin (500-200 p.n.e.)

Pergamin to bardzo cienki materiał wyrabiany ze skór zwierząt, który został stworzony, żeby zastąpić gruby papirus. Niektórzy historycy twierdzą, że papirus był coraz trudniej dostępny, stąd potrzeba wytworzenia nowego nośnika słowa pisanego. Nazwa pergamin pochodzi od miasta Pergamon, w którym wynalazek został udoskonalony. Wkrótce pergamin zastąpił papirus jako główny materiał do pisania. Królował w Europie aż do średniowiecza, kiedy to został wyparty przez papier.

Woskowe tabliczki (200 p.n.e.)

Woskowe tabliczki to wytwór Bliskiego Wschodu, bardzo popularny w Grecji i Cesarstwie Rzymskim. Były to kawałki drewna polane warstwą wosku, na której można było pisać a później użyć ponownie. Wysyłano do kogoś wiadomość a ta osoba mogła odpisać na tej samej tabliczce, po prostu zamazując wierzchnią część wosku. Czasem te tablice były łączone za pomocą sznurków. Te kawałki drewna związane sznurkiem tworzyły coś na wzór książki i w niedługim czasie stały się popularne w całej Europie, wypierając zwoje.

Author | victoria Comments | Możliwość komentowania Przed naszą erą została wyłączona Date | wrzesień 11, 2018

categories & tags

lovebond-lite